Image & Non-verbale communicatie

Image, de manier waarop je je persoonlijke communicatie hanteert, is een vorm van non-verbale communicatie.
Uitstraling, persoonlijke presentatie, personal impact, public persona, het zijn allemaal benamingen van een vorm van image.
Sommige blijven dicht bij jezelf, andere worden breed neergezet.