Page content

De impact van je attitude

article content

De impact van je attitude

Niets is zo bepalend voor het niveau van ons potentieel, de intensiteit van onze acties en de kwaliteit van onze resultaten als – onze attitude. Onze attitude bepaalt welke toekomst ons te wachten staat. Het bepaalt hoe groot wij durven dromen en heeft een doorslaggevende invloed op onze vastberadenheid wanneer we worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.

Geen andere persoon op deze wereld heeft een grotere macht (= zeggenschap) over onze attitude dan wijzelf. Anderen kunnen onze attitude beïnvloeden door ons een verkeerde manier van denken bij te brengen, door ons met opzet onjuiste informatie te geven, of door ons in contact te brengen met negatieve zaken die van invloed op ons zijn. Niettemin heeft niemand behalve wijzelf echt controle over onze attitude. Tenzij we die vrijwillig opgeven en uit handen geven.

Wat is attitude?

Op www.encyclo.nl vind ik de volgende definitie: De aangeleerde houding die iemand inneemt ten opzichte van de omringende wereld. Dit kunnen andere mensen zijn, maar ook producten, merken en winkels. Voor mij is vooral het woord “aangeleerd” belangrijk. Je wordt niet geboren met een attitude, maar doet hem op of leert hem aan in de loop van je leven. Zelf omschrijf ik attitude breder. Namelijk als je wereldbeeld, je manier van denken over… je standpunt/mening/oordeel ten opzicht van… Kortom: de manier waarop je staat tegenover

a. de wereld en wat zich daar afspeelt,
b. het leven en specifiek jouw eigen leven,
c. mensen in het algemeen en specifiek de mensen om je heen
d. dingen in het algemeen en specifiek die waarmee je dagelijks te maken hebt
e. je ervaringen en de consequenties ervan
f. alles wat zich afspeelt om je heen, in je leven.

Je attitude is het resultaat van je interpretatie van wat er gebeurt in of buiten jou, en de (innerlijke) beslissingen die je op basis daarvan neemt. Dat gebeurt doorgaans niet bewust, maar in je onderbewuste. De gevolgen ervan onderga je echter wel, omdat attitude emoties creëert en emoties je bedrag sturen.

Half leeg of half vol

Ben je geneigd om het glas al gauw half leeg te vinden, of is het bij jou altijd halfvol? Met andere woorden: heb jij de gewoonte om automatisch te zoeken naar de pluspunten van iets of iemand? Of zijn de minpunten altijd in de meerderheid? En dienen ze zich ook sneller en sterker aan?

Is waar je ook voor kiest goed of niet goed? Ik denk niet dat dat de belangrijkste vraag is. De bepalende vraag voor mij is: werkt je huidige attitude voor jou? Werken jouw emoties voor je? Werkt jouw gedrag in je voordeel? Of niet? Voel je je vaak gestrest, of kun je gemakkelijk afstand nemen en de relativiteit van de dingen zien?

Automatische piloot

De beste manier om dat vast te stellen is door gewoon naar je leven te kijken, want je attitude werkt op de automatische piloot en je staat er niet eens bij stil dat je er een hebt. Bewust naar je leven en omstandigheden kijken geeft je een indicatie hoe je attitude ongeveer werkt. Leef jij het leven dat je graag wilt leven? Maak jij je dromen waar? Heb je er een GOED gevoel bij? Of kan het beter?

Anderen verantwoordelijk houden voor jouw attitude heeft niet veel zin. Zij hoeven jouw leven niet te leiden, ondergaan niet jouw emoties en worden niet (direct) geconfronteerd met de gevolgen van jouw gedrag. Uiteindelijk ben jij degene die, bewust of onbewust, beslist en kiest. En niet-kiezen is ook een keuze.

Je attitude van de automatische piloot halen is misschien al een stap in de goede richting. Kijk of je nog op koers bent, of dat je moet bijsturen. Voorwaarde is dan wel dat je een koers hebt uitgezet natuurlijk, anders kun je hem niet toetsen. Denk niet meteen in termen van verandering en metamorfoses. Weten hoe attitude ontstaat, welke elementen er een rol in spelen en hoe het werkt, is soms al genoeg om de nodige stappen te kunnen nemen naar een verbetering van je leven en omstandigheden.

Mindset

Een ander, moderner woord voor attitude is mindset. Ik weet niet zeker of deze woorden onderling volledig vervangbaar zijn en dat het verschil enkel ligt in ‘moderner’ en ‘ouderwetser’. Ik ben uiteraard op zoek gegaan, maar heb geen informatie gevonden die attitude en mindset tegenover elkaar zet en een wezenlijk verschil aanwijst. Zelf ben ik geneigd mindset meer een denk-functie te geven en attitude meer een doe-functie. Maar dat is alleen mijn interpretatie.

Je kunt in de toekomst meer blogs over mindset en attitude op deze website verwachten. Van mijzelf of van personen die er veel of meer van weten en hun mening erover willen geven. Ik nodig ze van harte uit contact op te nemen. In coaching sessies, workshops en trainingen komen beide woorden uitgebreid aan bod. Vooral jouw interpretatie is daarbij belangrijk: wat betekenen ze voor jou en welke rol spelen ze in jouw leven/werk.

Comment Section

0 reacties op “De impact van je attitude

Plaats een reactie


*