Page content

De voltreffers van je Personal Impact

Het opbouwen van een succesvolle Personal Impact zou je kunnen zien als een 3-traps raket.

 • Trap 1 is aandacht en zorg voor je ZELF
 • Trap 2 is aandacht en zorg voor je Uitstraling
 • Trap 3 is aandacht en zorg voor je ……….

Performance

Pfff! Weer zo’n Engels woord waarvoor ik in het Nederlands geen exacte vertaling kan vinden.  Wat is Performance? Ik wil eerst opnoemen wat het niet is:

 • Performance slaat niet alleen op je prestaties
 • Slaat niet enkel op je functioneren
 • Slaat ook niet alleen op je expertise of talent
 • Slaat evenmin alleen op je (persoonlijke) presentatie

Wat is het dan wel?

Performance is de som van al deze hoedanigheden. Een manier van Zijn die mensen inspireert tot vertrouwen in jou. Jouw performance is de voltreffer van je PERSOONLIJKE IMPACT.

Een performance met impact geeft je:

 • autoriteit
 • overtuigingskracht
 • invloed
 • significantie (de mate waarin je je onderscheidt en van belang bent)
 • een positieve reputatie
 • SUCCES op alle niveaus van je leven.

Klinkt dit ongelooflijk en misschien zelfs een beetje eng?

Als jij de twee eerste trappen van de Impact-raket serieus hebt doorlopen en we aan de slag gaan met je performance, zul je merken dat het eigenlijk heel vanzelfsprekend is dat je voltreffers gaat scoren. In je werk en in je privé leven.

Natuurlijk ben je sceptisch en geloof je niet dat je tot voltreffers in staat bent. Maar geloof me, je kunt het! Gun jezelf dit persoonlijke succes. Geef jezelf de kans.

Aanbod

The Winning Image heeft een scala aan mogelijkheden om in je eigen tempo een indrukwekkende Personal Impact op te bouwen. Je kunt zelf bepalen hoe ver je daarin wilt gaan.

Maar als je er toch mee bezig gaat, waarom ga je dan niet tot het gaatje? Daarna kun je altijd nog beslissen hoe breed of smal je het wilt inzetten.

Je kunt beginnen met coaching sessies, alleen of in een kleine groep (max. 4 personen).

Het voordeel van een groep is dat je ook van elkaar leert. Kies je voor fysiek (één-op-één) contact, dan kun je ook nog de locatie kiezen. Telefonisch contact, of via Skype is ook mogelijk.

Er zijn ook workshops en trainingstrajecten.

De workshops zijn meestal gefocust op een thema: bijvoorbeeld ZELF of Uitstraling of een combinatie van onderdelen daarvan.

Performance is natuurlijk ook een thema, maar daar zullen slechts weinig mensen meteen mee willen beginnen.

Nieuw Programma

Omdat dit voor The Winning Image een totaal nieuw programma is, beginnen we met een Introductie workshop waarin deelnemers vragen kunnen stellen over de diverse thema’s, de leerdoelen en -mogelijkheden.

Wil je het hele traject doorlopen, dat wil zeggen alle drie trappen van de Impact raket, dan doe je er goed aan jezelf daarvoor de tijd te gunnen. Dit is een proces, en een proces eist tijd als je hem goed wilt afwerken. Denk aan een tijdsspanne van 3 tot 6 maanden.

De Introductie workshop vindt plaats in december en de trajecten beginnen in januari 2016.

Meer gedetailleerde informatie hierover en data vinden jullie in een van de volgende blogs en in onze agenda.

Waarschijnlijk hebben jullie vragen of willen jullie een reactie geven. Dat kan hieronder. Heel hartelijk dank voor jullie interesse.