Communiceren 

met Impact

In een gesprek meteen verbinding hebben met de ander is een kunst die te leren is.

Hoeveel impact heeft jouw persoonlijke communicatie?

Communiceren is het uitwisselen van informatie tussen twee of meer partijen.

Wij communiceren ALTIJD en doorlopend.

De meesten van ons denken dat wij dat (uitsluitend) doen met woorden, in gesproken of geschreven/gedrukte vorm.

Maar niets is minder waar. Wij communiceren met ons hele wezen, onze binnen- en buitenkant, ons hele lijf. 

Niet alleen met (goed gekozen) woorden, maar vooral met signalen die veel meer informatie over ons afgeven dan wij ons bewust zijn. 

Wij noemen dat non-verbale communicatie.


GEEN WOORDEN MAAR SIGNALEN


Hoewel dit voor de meeste mensen een onbewust proces is laten deze signalen wel een beeld of indruk van jou achter. Want anderen vangen deze signalen op - meestal ook onbewust - als een gevoel of een gedachte en interpreteren deze automatisch op basis van hun eigen referentiekader (normen/waarden/overtuigingen/ervaringen).

Het is goed om iemands signalen correct te kunnen interpreteren, maar het is minstens zo belangrijk om te weten welke signalen je zelf uitzendt en hoe deze worden geïnterpreteerd.


VIER ONDERDELEN

  

In de training "Communiceren met Impact" richten wij ons specifiek op de impact die de deelnemer heeft in zijn of haar persoonlijke communicatie. Vooral zijn of haar non-verbale communicatie - zonder woorden.

De training bestaat uit vier onderdelen welke in modules van twee hele dagen worden gegeven. We gaan aan het werk met de belangrijkste onderdelen van non-verbale communicatie: lichaamstaal, uiterlijke presentatie, stemgebruik en sociale vaardigheden.

Hallo, ik ben Inga

In 1991 switchte ik van image building voor bedrijven naar imago ontwikkeling voor mensen. Voor de mensen die in bedrijven werken, maar zeker ook voor mensen die als zelfstandige werken en goede contacten/relaties willen opbouwen met anderen.

Ondernemers besteden veel tijd en geld aan de 'branding' van hun bedrijf, aan marketing en aan hun aanwezigheid op het internet en social media. Hun persoonlijke aanwezigheid en dat van hun medewerkers wordt nogal eens over het hoofd gezien. Daar kunnen ze nog veel positieve resultaten mee bereiken. 

Je hebt meer impact dan je denkt.
Maar is het ook de impact die je wilt hebben?

Inhoud van de training

Vier Modules

Vraag jij je weleens af hoe jij overkomt op een ander? Of vind je dat de ander "je maar moet nemen zoals je bent"?

Hoe zorg je er dan voor dat die ander weet hoe je bent?

Het is goed om je bewust te worden van wat je uitdrukt met je persoonlijke communicatie, die vooral non-verbaal is

De training is verdeeld in vier min-of-meer afgebakende modules. Maar in de praktijk van het leven beïnvloeden de onderdelen van je non-verbale communicatie elkaar constant. Ze kunnen elkaar versterken of afzwakken, aanvullen en harmonisch samenwerken.  

Het is aan jou om ze effectief en congruent te laten samenwerken, zodat je overkomt zoals je wilt en de verbinding creëert die je wenst.

Wij ervaren onze wereld - en dus ook de mensen die we tegenkomen - voornamelijk via onze zintuigen of beter: op basis van zintuiglijke waarneming. 

Ik heb ze verdeeld in aspecten.

* Het Visuele Aspect = alles wat we met onze ogen kunnen waarnemen.

* Het Auditieve Aspect = geluiden die we met onze oren opvangen.

* Het Kinesthetische Aspect = alles wat we door aanraking gewaarworden.


De Olfactorische (op basis van geur) en Gustatieve (op basis van smaak) aspecten spelen niet meteen een grote rol en vallen buiten deze training.

Maar dan is er altijd nog een Intuïtief Aspect. Dat werkt op basis van je  persoonlijke energie, gevoelsmatig


In de training gaan we uitgebreid en in detail in op deze aspecten, We oefenen, maken opnames en je ontdekt hoe de andere deelnemers je expressie oppikken en ervaren. Ga er niet van uit dat je iets verkeerd doet. Bij mij is er alleen goed - beter - en nog beter. Ontwikkeling en groei zijn progressief en in dit geval werk je toe naar de impact die jij wilt hebben. 

 


De vier modules van de training

Module 1: Je lichaamstaal spreekt boekdelen

Lichaamstaal is een taal die je kunt leren “spreken" en "verstaan”. Je eigen lichaamstaal en die van anderen.

In deze module ga je met behulp van praktische oefeningen en bewuste aandacht ontdekken hoe het staat met jouw lichaamstaal. Na een evaluatie van de gewenste resultaten breng je subtiele veranderingen aan in de manier waarop je staat, zit, loopt, gebaren maakt, je hoofd houdt, je ogen richt etc. Ze zullen een groot verschil maken in je contacten en relaties met anderen. Je krijgt overwicht en weet anderen voor je te winnen.

We maken opnames die we samen met jou evalueren.

Module 2: Uiterlijke Presentatie

Als we denken aan uiterlijk blijven we meestal steken bij “je beste kleuren - kleding die je figuur flatteert - je persoonlijke stijl - make-up en accessoires die bij je passen”. Dat heeft allemaal impact, op jou en op anderen.

Maar “je uiterlijk” of "je buitenkant" is veel meer dan dat wat je aan of op hebt.

Hoe een ander je op-het-eerste-gezicht (de eerste indruk) ervaart omvat je hele lifestyle:

je denkwijze, je kijk op het leven en de wereld, alsook de manier waarop je met mensen en dingen omgaat.

Dat maakt je tot wie je bent en dat straal je ook uit,

van binnen naar buiten. Niet andersom. 

In deze module ga je je authentieke uitstraling versterken.

Module 3:  Wat zeg je en hoe klink je?

“C’est le ton qui fait la musique” (= het is de toon die de muziek maakt), is een Frans gezegde.

Het betekent zoveel als:  wat je zegt is niet zo belangrijk als hoe je het zegt.

In je stem spelen aspecten als intonatie, toonhoogte, tempo, volume een grote rol.

Bij het communiceren van plannen, ideeën en vooral gevoelens is niets zo belangrijk als de manier

waarop je je stem gebruikt en de lading die je daarin legt.
De juiste toon kan een immens verschil maken in het luisteren van anderen. 

Je wordt eerder gehoord, serieuzer genomen en wat je zegt beklijft beter.

Tijdens het oefenen maken we opnames die we later samen evalueren.

Module 4: Sociale Vaardigheid

Hoe je met mensen omgaat is direct evenredig aan de manier waarop  zij met jou omgaan. NLP technieken, zoals het opbouwen van rapport en empathie, zijn heel waardevol bij het leggen en stabiliseren van relaties en connecties. Net als goed kunnen luisteren, feedback kunnen geven en ontvangen, tact hebben.  

Hoe je je gedraagt is voor iedereen te zien - en te interpreteren.

Er zijn formele regels: etiquette en zelfs protocol, maar je kunt het ook vanuit je hart doen en gewoon prettige omgangsvormen aanleren. Omgangsvormen zijn ook door cultuur en opvoeding bepaald en gebonden aan ongeschreven regels. Hoe mensen je ervaren heeft meer impact dan je denkt.

Ik wil met impact communiceren

arrow_drop_up arrow_drop_down