Communiceer met impact

Communiceren 

met Impact

In een gesprek meteen verbinding hebben met de ander is een kunst die te leren is.

Hoeveel impact heeft jouw persoonlijke communicatie?

Communiceren is het uitwisselen van informatie tussen twee of meer partijen. 

Wist jij dat wij altijd en doorlopend communiceren? 

De meesten van ons denken dat wij dat (uitsluitend) doen met woorden, in gesproken of geschreven/gedrukte vorm.

Maar dat is niet zo. Wij communiceren met ons hele wezen, onze binnen- en buitenkant, ons hele lijf. 

Niet alleen met woorden, maar vooral met signalen die veel meer over ons vertellen dan wij ons bewust zijn. 

Wij noemen dat non-verbale communicatie.


GEEN WOORDEN MAAR SIGNALEN


Dit is meestal een onbewust proces, maar deze signalen laten altijd een beeld of indruk van jou achter.

Anderen vangen deze signalen op - meestal ook onbewust - als een gevoel of een gedachte en interpreteren deze instinctief op basis van hun eigen referentiekader (normen/waarden/overtuigingen/ervaringen).

Het is goed om iemands signalen correct te kunnen interpreteren, maar het is minstens zo belangrijk om te weten welke signalen je zelf uitzendt en hoe deze worden geïnterpreteerd.


VIER ONDERDELEN

  

In de  training "Communiceren met Impact" ontdek je wat de impact van je persoonlijke communicatie is. 

Van jezelf en van anderen. Maar ook op jezelf en op anderen.

Het gaat dan vooral om non-verbale communicatie - zonder woorden.  

De training bestaat uit vier onderdelen die in modules van twee hele dagen worden gegeven.

We gaan aan het werk met de belangrijkste onderdelen van non-verbale communicatie: lichaamstaal, uiterlijke presentatie, stemgebruik en sociale vaardigheden.

Je hebt altijd al meer impact dan je denkt.
Maar is het ook de impact die je wilt hebben?

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend gesprek

Hoe zit het nu met je persoonlijke impact? Wil je dat je huidige impact verandert? 

Geef je dan op voor de training of een ander leertraject!

Inhoud van de training

Zonder woorden

Vraag jij je weleens af hoe jij overkomt op een ander? Of vind je dat de ander "je maar moet nemen zoals je bent"? 

In deze uitzonderlijke periode, waarin verbondenheid en zichtbaarheid zo belangrijk zijn, is dat een onhandig standpunt. Want hoe kan die ander weten hoe je bent?

Het is goed om je bewust te worden van wat je uitdrukt met je persoonlijke communicatie, die vooral non-verbaal (zonder woorden) is.
Wat zeg je (vooral) als je niets zegt? 

De training is verdeeld in vier modules die elk één communicatie aspect behandelen. Maar in de praktijk zijn alle aspecten van je non-verbale communicatie onderling verweven; ze beïnvloeden elkaar continue. Ze kunnen elkaar versterken of afzwakken, aanvullen of isolerenharmonisch samenwerken of in conflict zijn.

Het is aan jou om ze effectief en congruent te laten samengaan, zodat mensen je ervaren als inspirerend en geruststellend, en je verbinding creëert in een win-win atmosfeer.


De vier modules van de training

Module 1: Je fysieke expressie (lichaamstaal) spreekt boekdelen

Lichaamstaal is een taal die je kunt leren “spreken" en "verstaan”. Je eigen lichaamstaal en die van anderen

In deze module ga je met behulp van praktische oefeningen en bewuste aandacht ontdekken hoe het staat met jouw lichaamstaal. Je brengt bijna ongemerkt subtiele veranderingen aan in de manier waarop je staat, zit, loopt, gebaren maakt, je hoofd houdt, je ogen richt etc. Ze zullen een groot verschil maken in je contacten en relaties met anderen. Je krijgt overwicht en weet anderen voor je te winnen.

We maken opnames die we samen met jou evalueren.

Module 2: Uiterlijke Presentatie

Als we denken aan uiterlijk blijven we meestal steken bij “je beste kleuren en kleding die je figuur flatteert" en alle andere onderdelen van persoonlijke styling. Daarmee creëer je een uitstraling die impact heeft, op jou en op anderen.

Maar “je buitenkant" is veel meer dan dat wat je aan of op hebt.

Hoe een ander je op-het-eerste-gezicht (de eerste indruk) ervaart heeft ook te maken met je hele lifestyle:

je denkwijze, je kijk op het leven en de wereld, alsook de manier waarop je met mensen en dingen omgaat.

Dat maakt je tot wie je bent en dat straal je onbewust uit,

van binnen naar buiten. Niet andersom. 

In deze module ontdek je hoe je je authentieke uitstraling kunt versterken.

Module 3:  Wat je zegt heeft impact

“C’est le ton qui fait la musique” (= het is de toon die de muziek maakt), is een Frans gezegde. 

Het betekent zoveel als:  de toon waarop je iets zegt is belangrijker dan de woorden die je daarvoor kiest.

In je stem spelen aspecten als intonatie, toonhoogte, tempo, volume een grote rol.

Bij het communiceren van plannen, ideeën en vooral gevoelens is niets zo belangrijk als de manier

waarop je je stem gebruikt en de lading die je daarin legt.
De juiste toon kan een immens verschil maken in het luisteren van anderen. 

Je wordt eerder gehoord, serieuzer genomen en wat je zegt beklijft beter.

Tijdens het oefenen maken we opnames die we later samen evalueren.

Module 4: Sociale Vaardigheid

Hoe je met mensen omgaat is recht evenredig aan de manier waarop  zij met jou omgaan. NLP technieken waarmee je rapport en empathie opbouwt, zijn heel waardevol bij het leggen en onderhouden van verbinding met relaties en connecties. Net als goed kunnen luisteren, feedback kunnen geven en ontvangen, tact hebben.  

Hoe je je gedraagt is voor iedereen te zien - en te interpreteren.

Er zijn formele regels, zoals etiquette en zelfs protocol, maar je kunt het ook vanuit je hart doen en gewoon prettige omgangsvormen aanleren. Omgangsvormen zijn vaak door cultuur en opvoeding bepaald en gebonden aan ongeschreven regels. Hoe mensen je ervaren heeft meer impact dan je denkt.

Gespecialiseerde Professionals

  Je kunt deze training volgen in een kort traject van 8 dagen (vier weekends in 4 maanden), maar ook in een lang traject van 8 maanden. Natuurlijk kun je je in 8 maanden meer eigen maken, meer als gewoonte aanleren, dan in 8 dagen. Om er zeker van te zijn dat iedereen goed afgerond onderricht krijgt, nodig  ik regelmatig experts en deskundigen uit om lezingen of workshops te geven over hun terrein van expertise. 

Ik wil met impact communiceren